sahypa_banner

önümleri

AOD9604 2mg 10vail bir toplum

gysga düşündiriş:

Ady: AOD9604

Önümçilik: Lianfu Bio

spes: 2mg / vialX10vials / guty

bahasy: guty üçin 65usd

pacakge: 10 wial / guty

gowşuryş: 8-15 gün


Önümiň jikme-jigi

Hyzmatymyz we syýasatymyz

Sargyt tertibi

AOD 9604, adamyň ösüş gormonyndan (HGH) alnan peptid bölegi.Bu “Semizlige garşy derman 9604” diýmekdir.Ilkibaşda semizlik we horlanmak üçin potensial bejergi hökmünde döredildi.

AOD 9604 dozasy

Dolandyryş barada aýdylanda, suwuk sanjymlar gana has çalt siňmeginiň peýdasyny hödürleýär we has çalt netijelere getirýär.Dozany irden, ertirlik naharyndan azyndan 30 minut öň ulanmak maslahat berilýär.Bu wagt semizlige garşy dermanyň metabolizlenmegine mümkinçilik döredýär we täsirini doly ýokarlandyrýar.

AOD 9604-i bedeniň dürli ýerlerine sanjym edip bilersiňiz.Käbir adamlar, peptidiň konsentrasiýasy sebäpli aşgazan meýdanyny has gowy görýärler.Aşgazan meýdanyna sanjym etmek, gol ýaly beýleki ýerlere garanyňda az agyryly bolup biler.Mundan başga-da, AOD 9604-i boş aşgazana kabul etmek, siňdirişi güýçlendirýär we gan arkaly geçmegini aňsatlaşdyrýar.

 

Bellik

Bütin dünýä iberýäris.

Önümi ulanmazdan ozal lukmançylyk maslahat bermegiňizi maslahat berýäris.

QQ 图片 20230919100611

QQ 图片 20210317100831


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň