sahypa_banner

önümleri

HCG 5000iu sanjymyny onlaýn satyn alyň

gysga düşündiriş:

Önümiň ady: HCG

Spesifikasiýa: 5000iu * 10vial * toplum

MOQ: 1kit

Bahasy: 70USD / toplum

Gelip çykan ýeri: Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Giriş :

Adamyň xorionik gonadotropin (hCG) trofoblast dokumasy, adatça irki düwünçeklerde duş gelýän we ahyrynda plasentanyň bir bölegi boljak dokumalar tarapyndan döredilen himiki maddadyr.HCG derejesini ölçemek adaty göwreliligi, patologiki göwreliligi kesgitlemekde peýdaly bolup biler we ýatyrylan göwrelilikden soň hem peýdaly bolup biler.Şeýle hem horiokarsinoma we ýatgydan daşary näsazlyklar ýaly dürli rak kesellerinde hCG-ni ölçemegiň peýdasy bar.

 

HCG näme üçin ulanylýar?

Aýal önelgesizligi

Erkeklerde pes testosteron (gipogonadizm)

Prepubertal kriptorhidizm (ýetginjeklik ýaşyna ýetmedik oglanlarda, testiriň skrotuma geçmedik ýagdaýy)

 

Beýleki peptidler:

peptid


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň