sahypa_banner

önümleri

Semax Peptidler 5mg

gysga düşündiriş:

Ady: Semax
Aýratynlygy: 5mg
MOQ: 1 toplum
Bahasy: 5mg $ 50 / toplum
Gelip çykan ýeri: Hytaý


Önümiň jikme-jigi

NämeSemax?

Adrenokortikotrop gormonynyň (ACTH) bir bölegini meňzeş etmek üçin döredilen sintetiki peptid.

 

Semax täsiri

Russiýadan gözbaş alyp, 20-nji asyryň ahyrynda belli bir maksat - beýniniň işleýşini ýokarlandyrmak maksady bilen işlenip düzüldi.Bu gün, köp adamyň ýatda saklanmakdan başlap, akyl çeýeligine çenli peýdalary bilen ant içýändigine göz ýetirersiňiz.

Neýrotransmitter derejesinde bedeniňiz bilen täsirleşýär.Aslynda, beýniňizdäki neýronlary höweslendirýär we aragatnaşyk netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.Bu maglumaty has çalt jemlemek we gaýtadan işlemek ukybynyň artmagyna sebäp bolup biler - häzirki zaman dünýäsinde hemmämiziň ulanyp biljek zadymyz!

peptid


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň