sahypa_banner

önümleri

Hytaý Dihexa Peptides

gysga düşündiriş:

Dihexa

Spesifikasiýa: özleşdirilip bilner

MOQ: 1 toplum (10 wial / toplum)

Gelip çykan ýeri: Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Dihexa

Spesifikasiýa: özleşdirilip bilner

MOQ: 1 toplum (10 wial / toplum)

Gelip çykan ýeri: Hytaý

Dihexanyň ulanylyşy
Dihexa, gipertoniýany gözegçilikde saklamak we newrologiki bozulmalary bolan akyl funksiýalaryny gowulandyrmak üçin angiotensin IV-den alnan oligopeptiddir.
Dihexa (N-heksanoik-Tyr-Ile- (6) aminoheksanoik amid) ýaş bilen baglanyşykly bilimiň peselmegine we newrodegeneratiw kesellere garşy göreşmek üçin bejeriş peptidi bolup biler.
Täze nerw baglanyşyklaryny we beýni öýjüklerini döredip biljek täze birleşmeleriň köpüsi, beýniden alnan neýrotrofiki faktor (BDNF) bilen deňeşdirilýär, sebäbi munuň bilen meşhurdyr.Dihexa, BDNF-den 7 esse güýçlüdigi görkezildi, bu bolsa newrodegenerasiýany bejermekde ajaýyp kandidat bolýar.

Bu nähili işleýär
Dihexa, gepatositleriň ösüş faktoryny (HGF) baglanyşdyrmak arkaly işleýär, Dihexa bedende zyýanly himiki täsirleri peseltmek bilen HGF-iň işjeňligini ýokarlandyrýar.Bu bolsa öz gezeginde mitogenez (öýjük bölünişi), motogenez (öýjükli hereketi höweslendirmek), morfogenez (gurluş ösüşi), neýrojenez (nerw dokumasynyň ösmegi we ösmegi) üçin zerur signalizasiýa kaskadlaryny öňe sürmek üçin bar bolan ösüş faktorlarynyň kuwwatyny iki esse artdyrýar. baldak öýjükleri we köp sanly öýjükleri şikeslerden goramak.

 

Bellik

Bütin dünýä iberýäris.
Önümi ulanmazdan ozal lukmançylyk maslahat bermegiňizi maslahat berýäris.

 

QQ 图片 20230919100611


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň